Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways

Maarit Virolainen & Anna Hagen Tønder

2018

Read more at Routledge

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways