Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Redusert liggetid blant de eldste

Åsmund Hermansen

Sykepleien Forskning 1 , 2015

Lenke

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling
Redusert liggetid blant de eldste