Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering

Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Tidsskrift for samfunnsforskning 29 1988

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering