Skip to main content

  • Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 1988
 
  • 29

Nergaard, K. & Rasch, B. E. (1988). Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

Fafo-forskere