Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Studying children in armed conflict: Data production, social indicators and analysis

Pedersen, Jon & Tone Sommerfelt

Social Indicators Research 84(3) Springer 2007

Forskningstema: Sahel og Afrika sør for Sahara
Studying children in armed conflict: Data production, social indicators and analysis