Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation?

Kristin Alsos & Claire Evans

2018

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation?