Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The construction of self in social medias, such as Facebook

Anne Inga Hilsen and Tove Helvik

AI & SOCIETY 29(1) , 2014

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

The construction of self in social medias, such as Facebook