Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway

Jon Horgen Friberg

Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016 2016

Lenke

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway