Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.

Arne B. Grønningsæter

Fontene Forskning 2013

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten.