Skip to main content

Kristine Nergaard

Tingmenn og talsmenn

Tidsskrift for samfunnsforskning |  1988
 
29

Nergaard, K. (1988). Tingmenn og talsmenn. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

Fafo-forskere