Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Tingmenn og talsmenn

Kristine Nergaard

Tidsskrift for samfunnsforskning 29 1988

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tingmenn og talsmenn