Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Towards an Economic Organization Theory of the State

J. E. Lane og T. Nyen

Statsvetenskapelig Tidskrift , 1995

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Towards an Economic Organization Theory of the State