Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Training and development in Norway

S. Skule, M. Stuart og T. Nyen

International Journal of Training and Development 6/4 , 2002

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen

Training and development in Norway