Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries

Christian Helms Jørgensen & Anna Hagen Tønder

2018

Read more at Routledge

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries