Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden

Ragnhild Steen Jensen

Søkelys på arbeidsmarkedet 17(2) 2000

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden