Skip to main content

Arbeid og autonomi

Avhandlinger |  2002
26. januar 2016

Svalund, J. (2002). Arbeid og autonomi. En studie av arbeidstakeres autonomi og konsekvenser av dette for arbeidstempo og medvirkning. Hovedoppgave, Institutt for Sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Fafo-forskere