Avhandlinger

Rapportsøk

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv
Doktoravhandling

Heidi Nicolaisen

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv