Skip to main content
Avhandlinger
  • Tina Østberg

Avvik og/eller kulturell minoritet?

Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller.

 

Østberg, T. (1997). Avvik og/eller kulturell minoritet? Døvhet og døve belyst gjennom tre sosiologiske forståelsesmodeller. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Fafo-forskere