Skip to main content

Tina Østberg

Informasjonskonsulent
To english version

Utdanning

Cand. polit., sosiologi, Universitetet i Oslo 1997

Arbeidsområder

Fafos arrangementer

Oppdateringer og rettelser på Intranett og Internett

Forskningsformidlingsprosjektet Fafo Østforum


Artikler og bokkapitler