Skip to main content
Avhandlinger
  • Synnøve Jahnsen

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel

 
Jahnsen, S. (2014). Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel. Doktorgradsavhandling. Sosiologisk institutt. Universitetet i Bergen.