Skip to main content

Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel

Avhandlinger |  2014
14. februar 2022
Jahnsen, S. (2014). Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel. Doktorgradsavhandling. Sosiologisk institutt. Universitetet i Bergen.