Publikasjoner

Rapportsøk

Barn og arbeidsløshet
Rapport fra en høring i grunnskolen

Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 144

Nettutgave

Denne rapporten dokumenterer erfaringer fra et forsøk med undervisning om arbeidsløshet i seks 6. klasser og en 5. klasse i Nordland fylke i mai 1992.

Rapporten beskriver framgangsmåten for prosjektet, som ble avsluttet med en høring der barna fikk si sin mening og stille spørsmål til et panel av ledende politikere. Rapporten gir en evaluering både av arbeidet i skolen og selve høringen. I tillegg inneholder den en kort oversikt over forskningen omkring barn og arbeidsløshet.

Prosjektet ble satt i gang av Framfylkingen i Norge, som også arrangerte selve høringen.

Utgitt: 1992 Id-nr.: 144