Skip to main content
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom i Norge. Sammendrag

  • Fafo-rapport 2009:45
  • Fafo-rapport 2009:45
Denne rapporten er et sammendrag av Fafo-rapport 2009:38, Barnefattigdom i Norge. Omfang, utvikling og geografisk variasjon. Formålet med rapporten er å beskrive omfanget av barnefattigdom i Norge og kartlegge den kommunale variasjonen i barnefattigdom. Vi ser nærmere på utviklingen i andelen fattige barn i perioden 2000 til 2006, og undersøker hvem som er spesielt utsatt for å vokse opp i en husholdning med en inntekt under fattigdomsgrensa. I tillegg kartlegger vi omfanget av barn som bor i en husholdning som mottar sosialhjelp.
  • Publisert: 10. mars 2009
  • Ordrenr. 20135
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere