Skip to main content
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge

  • Fafo-notat 2009:16
  • Fafo-notat 2009:16

Siktemålet med dette notatet er å beskrive hva som var bakgrunnen for og forløpet til de ulike ordningene for medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i Norge. Sammen med Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 er dette ment som underlagsnotater til hovedrapporten Bedriftsdemokratiets tilstand. Medbestemmelse, medvirkning og innflytelse i 2009.

  • Publisert: 11. januar 2009
  • Ordrenr. 10090