Skip to main content

Det kollektive arbeidslivet

  • Bøker  | 
  • 2013
  • 18. desember 2015

Stokke, T. Aa. , Nergaard, K. & Evju, A. (2013). Det kollektive arbeidslivet.  Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-forskere