Bøker

Rapportsøk

Utvikling av skoler

Blossing, Ulf, Söderström, Åsa

Utvikling av skoler: Prosesser, roller og forbedringshistorier Gyldendal Akademisk 2012

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Utvikling av skoler