Skip to main content

Utvikling av skoler

Bøker |  2012
10. februar 2015
Utvikling av skoler: Prosesser, roller og forbedringshistorier    Oslo    Gyldendal Akademisk

Blossing, U., Nyen, T., Söderström, Å. & Tønder, A. H.  (2012). Utvikling av skoler. Prosesser, roller og forbedringshistorier. Oslo: Gyldendal Akademisk.