Skip to main content
Bokkapitler
  • Jon Horgen Friberg

Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa?

 
  • Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009    
  • IMDi
Friberg, Jon Horgen (2009), Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa? I: Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009

Fafo-forskere