Skip to main content

Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa?

Bokkapitler |  2009
21. januar 2015
Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009    IMDi
Friberg, Jon Horgen (2009), Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa? I: Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009

Fafo-forskere