Bokkapitler

Rapportsøk

Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv

Bård Jordfald

1998

Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv