Bokkapitler

Rapportsøk

Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv

Bård Jordfald

, 1998

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv