Skip to main content

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater

Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

  • Bokkapitler  | 
  • 1997
  • 12. oktober 2015

Djuve, A. B. & Hagen, K. (1997). Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater. Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo. I O. Brox (red.), Spredt eller tett. Tano Aschehoug.

Fafo-forskere