Skip to main content
Bokkapitler
  • Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater

Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

 

Djuve, A. B. & Hagen, K. (1997). Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater. Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo. I O. Brox (red.), Spredt eller tett. Tano Aschehoug.