Bokkapitler

Rapportsøk

Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten bedriftene og førtidspensjoneringen

Jon M. Hippe

1992

Forskningstema: Pensjon
Eksperimentet som feilet?