Bokkapitler

Rapportsøk

Employee directors – Examples from Norway

Inger Marie Hagen og Morten Huse

2007

Les mer / Read more

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Employee directors – Examples from Norway