Bokkapitler

Rapportsøk

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

1997 Forskningstema: Religiøst og kulturelt mangfold

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater