Bokkapitler

Rapportsøk

Transnational Employee Representation on Company Board: the Scandinavian Model

Inger Marie Hagen og Bernard Johann Mulder

2014

Les mer / Read more

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Transnational Employee Representation on Company Board: the Scandinavian Model