Bokkapitler

Rapportsøk

Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.

Arne B. Grønningsæter

2013

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.