Skip to main content

Ulikhet, effektivitet og rettferdighet

Bokkapitler |  1992
9. november 2015

Hernes, G. & Hippe, J. M. (1992). Ulikhet, effektivitet og rettferdighet. I Øyen (red.), Sosiologi og ulikhet. Oslo: Universitetsforlaget.