Skip to main content
  • Odd Bjørn Ure

Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng?

Framtidig rekruttering til Kriminalomsorgen

  • Fafo-notat 2004:30
  • Fafo-notat 2004:30

Notatet ser på:

  • Yrke og arbeidsmarked for fengselsbetjenter
  • Foreliggende kunnskap om ungdommers utdannings- og yrkesvalg
  • Erfaringer fra andre statlige virksomheter som har lagt om sin etatsutdanning
  • Utdanningen ved KRUS i lys av erfaringer fra andre etatsutdanninger
  • Publisert: 19. januar 2004
  • Ordrenr. 754
Last ned publikasjonen