Skip to main content
  • Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004

  • Fafo-notat 2004:27
  • Fafo-notat 2004:27
  • Publisert: 19. januar 2004
  • Ordrenr. 751
Last ned publikasjonen