Publikasjoner

Rapportsøk

Effekter av EØS-midlene 2004–2021

Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen

Fafo-notat 2023:02

Last ned nettutgave

Prosjekt: Effekten av EØS-midlene

Forskere på Fafo: Kristin Dalen, Åge Arild Tiltnes, Selma Sofia Forfod Yssen

På oppdrag fra Utenriksdepartementet redegjør notatet for EØS-midlene, som er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området. De 15 fattigste EU-landene har mottatt om lag 60 milliarder kroner siden 2004. EØS-midlene brukes også til å styrke de bilaterale relasjonene mellom Norge og mottakerlandene.

Notatet er en oppsummering av en lengre rapport, som finner at EØS-midlene kan vise til gode resultater i mottakerlandene. Ordningen har også kommet mange norske deltakerinstitusjoner til gode, og den er et viktig instrument i norsk europapolitikk.

Utgitt: 2023 Id-nr.: 10379

Andre utgivelser

Fafo-rapport 2023:10
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
Hva har Norge oppnådd?


Fafopaper 2023:03
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes and Selma S. F. Yssen