Eksterne rapporter

Rapportsøk

Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning

Roger Bjørnstad, Fernanda Winger Eggen, Fredrik Bakkemo Kostøl og Victoria Sparrman

2017

Prosjekt: Senter for lønnsdannelse

Årsaken bak økt ulikhet: Teknologiske endringer eller maktforskyvning