Skip to main content

Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?

  • Ekstern rapport  | 
  • 1996
  • 1. februar 2016

Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1996). Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre? I H. Solhaug (red.), Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF).

Fafo-forskere