Skip to main content
Ekstern rapport
  • Jon Rogstad & Geir Høgsnes

Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre?

 

Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1996). Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre? I H. Solhaug (red.), Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF).

Fafo-forskere