Eksterne rapporter

Rapportsøk

Educating Syrian Youth in Jordan: Holistic Approaches to Emergency Response

Mona Christophersen

International Peace Institute 2015

Read the report

Forskningstema: Midtøsten og Nord-Afrika

Forskere på Fafo: Mona Christophersen

Educating Syrian Youth in Jordan: Holistic Approaches to Emergency Response