Eksterne rapporter

Rapportsøk

Entreprenørskap: gjennomgang av teori og empiri til studier av norske kyst og bygdesamfunn

Bård Jordfald

1996

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Entreprenørskap: gjennomgang av teori og empiri til studier av norske kyst og bygdesamfunn