Eksterne rapporter

Rapportsøk

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Hæge Nore, Anna Hagen Tønder

2012

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?