Skip to main content

Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?

Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen

  • Ekstern rapport  | 
  • 2012
  • 27. januar 2016

Høst, H., Skålholt, A., Nore, H. & Tønder, A. H. (2012). Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form? Evaluering av forsøket med gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæringen. NIFU Rapport 16/2012.

Fafo-forskere