Skip to main content

Håndbok i EØS-arbeid

Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS

Ekstern rapport |  1998
27. januar 2016

Drengsrud, S., Hagen, A., Hansen, F. & Laudal, T. (1998). Håndbok i EØS-arbeid. Utforming og gjennomføring av regelverket i EU og EØS. Oslo: Statskonsult, .

Fafo-forskere