Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Olsen, Terje, Janikke Solstad Vedeler, John Eriksen & Kurt Elvegård

2016

Les mer og last ned pdf / Download

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer