Eksterne rapporter

Rapportsøk

Humanister i lærerutdanningene
a & Oppegaard, Sigurd M. Nordli (2017). Humanister i lærerutdanningene: Valg og bruk av pensum, kompetanse og rekruttering, faglig identitet og tilknytning

Caspersen, Joakim; Bugge, Hanna & Oppegaard, Sigurd M. Nordli

Humanister i lærerutdanningene