Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hva gir riktigst bilde av næringslivets lønnsomhet – regnskapsstatistikk eller nasjonalregnskapet?

Emil Cappelen Bjøru, Vegard Salte Flatval og Ragnar Nymoen

2016

Prosjekt: Senter for lønnsdannelse

Hva gir riktigst bilde av næringslivets lønnsomhet – regnskapsstatistikk eller nasjonalregnskapet?