Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen?

Emil Cappelen Bjøru og Ragnar Nymoen

2016

Prosjekt: Senter for lønnsdannelse

Hvilke indikatorer for arbeidsmarkedet er viktigst for lønnsdannelsen?