Skip to main content
Ekstern rapport
  • Anne Britt Djuve, Jon Rogstad, Jan Arild Snoen og Erik Bruce

Innvandrere – fremtidens olje?

 

Djuve, A. B., Rogstad, J., Snoen, J. A. & Bruce, E. (1999). Innvandrere – fremtidens olje? Rapport 1/99 Oslo: ECON.

Fafo-forskere