Skip to main content
Ekstern rapport
  • Jon Rogstad

Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?

 

Rogstad, J. (1995). Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 1995:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere