Skip to main content

Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifte

  • Ekstern rapport  | 
  • 1998
  • 3. februar 2016

Rogstad, J. (1998). Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 1998:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere