Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Jon Rogstad

Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifte

 

Rogstad, J. (1998). Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 1998:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere