Eksterne rapporter

Rapportsøk

Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere

Sonja L. Berg, Roger Bjørnstad, Emil Cappelen Bjøru, Fernanda Wiggen Eggen, Bård Jordfald og Marthe Norberg-Schulz

2016

Nettutgave

Prosjekt: Senter for lønnsdannelse

450 000 flere sysselsatte siden 2003 har vært mulig på grunn av økt etterspørsel i norsk økonomi. Innvandrersysselsettingen har i tillegg erstattet norskfødte.

Innvandrersysselsetting og konsekvenser for norske arbeidere