Eksterne rapporter

Rapportsøk

Å løfte i flokk til rett tid
Akkordtariffen som lønns- og styringssystem i byggebransjen

Sol Skinnarland og B. Andersen

2008
Å løfte i flokk til rett tid